Naprawdę LEPSZY produkt

Case studies

Tak działamy, dzięki analizom łatwiej poznać oczekiwania klientów i otoczenia firmy.

Badania preferencji klientów

Poznanie preferencji klientów na temat programu treningowego, akcesoriów i materiałów instruktażowych związanych z wypromowaniem nowej marki rowerów Celem analizy było określenie preferencji respondentów w zakresie aktywnego spędzania wolnego czasu: sposobów, form aktywności oraz wydatków przeznaczanych na te cele. Badanie uwzględniało także oczekiwania klientów dotyczące ceny wprowadzanych produktów, opinię na temat oferty sprzedaży oraz propozycje rozwoju prezentowanej oferty. PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA: ocena szans powodzenia i popularności nowego wyrobu na rynku oraz propozycja strategii marketingowej uwzględniającej preferencje.

Realizacja dla firm z branży kaletniczej

Poznanie preferencji klientów na temat toreb młodzieżowych wykonanych metodą recyklingu z pasów samochodowych Celem badania było uzyskanie informacji na temat skojarzeń jakie wywołują torby produkowane z pasów bezpieczeństwa i dzięki temu ustalenie cech produktów. Analiza uwzględniała również ocenę zachowań konsumenckich odnoszących się do produktów tej samej klasy oraz określenie miejsc, powodów zakupu, priorytetów jakościowych, jak i powodów zainteresowania torbami z pasów bezpieczeństwa. PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA: określenie preferencji konsumentów dotyczących wielkości, estetyki, funkcjonalności toreb, ustalenie cech

Poznanie preferencji klientów w zakresie wyboru oferty turystycznej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży

– BADANIE ANKIETOWE Celem analizy było określenie zoptymalizowanego czasu trwania różnych form wypoczynku oraz określenie wyznacznika jakim kierują się rodzice przy wyborze oferty (cena, dodatkowe atrakcje, kadra itp.). Analiza zawiera również ocenę atrakcyjności oferty z uwzględnieniem takich kryteriów jak: lokalizacja, forma aktywności, transport, wyżywienie, zakwaterowanie. PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA: określenie preferowanych miejsc wyjazdu na turnusy z uwzględnieniem okresu letniego i zimowego, ustalenie cech gwarantujących.

Poznanie preferencji klientów nabywających i stosujących suplementy diety – BADANIE ANKIETOWE

Celem badania było określenie popularności suplementów diety, ustalenie najczęstszych miejsc zakupu i wydatków na ten cel. Analiza uwzględniała również kwestie czym kierują się konsumenci podczas wyboru produktów (opakowanie, opinie, cena itp.) oraz zawiera proponowane modyfikacje i udoskonalenia wizerunku marki po uprzednim poznaniu opinii konsumentów na temat etykiet stosowanych na wybranych produktach. PRZYKŁADOWE ZAGADNIENIA: prezentacja przykładowych strategii promocyjnych oraz dystrybucji, określenie popularności stosowania suplementów diety