Naprawdę LEPSZY produkt

Jak przystąpić do projektu

Uzyskanie rzetelnej informacji na temat możliwości wdrożenia usług (badań preferencji klientów, analiz ekonomicznych lub analiz środowiskowych) ukierunkowanie na dalsze działania mające na celu doskonalenie produktów lub usług
wstępna analiza trendów w branży – to tylko niektóre korzyści.

Pierwszym etapem jest usługa walidacji, prowadzona w oparciu o Regulamin usługi walidacji. W ramach tej usługi przeprowadzana jest m.in. analiza ankiety weryfikującej (już teraz wypełnij ANKIETĘ WALIDACJI).

KORZYŚCI:
uzyskanie rzetelnej informacji na temat możliwości wdrożenia usług (badań preferencji klientów, analiz ekonomicznych lub analiz środowiskowych)
ukierunkowanie na dalsze działania mające na celu doskonalenie produktów lub usług
wstępna analiza trendów w branży
Walidacja, tak jak wszystkie usługi w ramach projektu jest nieodpłatna, rozliczana w ramach pomocy de minimis.
W ramach tej usługi zapewniamy nieodpłatnie:
promocję na stronie internetowej www.lepszyprodukt.com.pl (zainteresowanym firmom)
certyfikat potwierdzający prace nad ulepszaniem własnych produktów lub usług
Rozpoczęcie prac wymaga dostarczenia:
Oświadczeń,
Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
i podpisania umowy, do której jednym z załączników jest Zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.