Naprawdę LEPSZY produkt

OPTYMALIZACJA EKONOMICZNA (analiza kosztów cyklu życia produktu/usługi)

Analizy ekonomiczne mają na celu ustalenie rzeczywistych nośników kosztów danego produktu/usługi oraz określenie możliwego wpływu na te koszty podczas planowanych modyfikacji produktu/usługi.

Analizy tego typu mogą również posłużyć do wyboru najbardziej rentownego rozwiązania. Realizowane prace prowadzone są w oparciu o metodę Life Cycle Costing (LCC) i obejmują analizę kosztów w całym cyklu życia produktu lub usługi, co umożliwia kompleksowe spojrzenie na obiekt badań.