Naprawdę LEPSZY produkt

OPTYMALIZACJA JAKOŚCIOWA (badanie preferencji klientów)

Badanie preferencji klientów ma na celu jak najlepsze dopasowanie produktu bądź usługi do potrzeb klientów, a wyniki uzyskane w rezultacie jego realizacji stanowią ważne źródło informacji o nawykach zakupowych konsumentów.

Realizacja usługi pozwoli odpowiedzieć na pytania: Jakie oczekiwania mają klienci względem produktów lub usług? Jak produkty lub usługi oceniane są przez klientów na tle oferty konkurencji? Jak produkty lub usługi dopasować do potrzeb konsumenta.