Naprawdę LEPSZY produkt

OPTYMALIZACJA ŚRODOWISKOWA (środowiskowa analiza cyklu życia produktu/usługi)

Analizy środowiskowe mają na celu ocenę ekologiczności produktów lub usług.

Prowadzone są w oparciu o metodę Life Cycle Assessment (LCA) i uwzględniają cały cykl życia produktu lub usługi, co umożliwia kompleksowe spojrzenie na obiekt analizy. Ma to szczególnie istotne znaczenie ze względu na rosnące wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska oraz promowanie zrównoważonego rozwoju.